Akıllı mercek (trifokal lens) ameliyatı

Akıllı mercek (trifokal lens) ameliyatı için gözlerim uygun mu?

İster katarakt ameliyatı olsun, ister 45-50 yaşlardan sonra uzak ve yakın gözlükten kurtulmak için olsun, son yıllarda belirgin bir şekilde popülaritesi artan bu çok odaklı merceklerin her hastaya uygunluğu sorgulanmaya başlandı.

Bu tip mercekler ister istemez hastaya gözlükten bağımsız hem uzak hem orta mesafe hemde yakın görme imkanı sağladığı için çok cazip bir tedavi seçeneğidir ama, bu teknoloji için hastanın

– Psikolojik durumu

– Gözünün anatomik yapısı

– Gözündeki başka hastalıkların varlığı ve mesleğinin uygun olması gerekmektedir.

Yoksa mutsuz bir hasta ile karşı karşıya kalırız.

Psikolojik olarak bahsederken hastanın aşırı obsesif, mükemmeliyetçi (perfeksiyonist), ve gerçek dışı aşırı net görme beklentileri varsa bu hastalar bu tip merceklerden kesinlikle uzak durmalıdır. Çünkü özellikle bu merceklerin vaat ettiği şey, hastaya gözlükten bağımsız olarak tüm yaşamsal işlevlerini yapabilme olanağı sunmasıdır, ama bütün açılardan ve mesafelerden çok net görecek diye bir beklenti oluşmamalıdır.

Göz anatomi olarak optik aks ile gözün bakış aksı bir biri ile yakın mesafede olmalı (Kappa açısı). Bu mesafe uzaklaştıkça hasta ameliyattan sonra ciddi sıkıntılar yaşayabilmektedir. Bunu da uzman hekim tarafından hassas biyometrik cihazlarında ölçüm yapılarak uygunsuz hastayı daha ilk muayenede ekarte edebiliriz.

Hastanın gözünde özellikle şiddetli kuruluk varsa, sarı noktayı etkileyen herhangi bir hastalık, ileri glokom ise ve diyabete bağlı retinopatisi geliştiyse bu hastalara bu tip mercekleri uygulamak uygun değildir.

Son olarak da Hastanın mesleği önem taşımaktadır. Eğer hasta özellikle geceleri sık sık arabana kullanıyorsa, çok ince detaylı görme keskinliği gerektiren bir meslek sahibi ise, bu tip mercekler onda hayal kırıklığı yaratabilir.

Özetlersek, Uygun hasta seçimi hasta memnuniyeti açısından en önemli kriter olmalı ve uzman hekim bu konuda titizlikle gereken testleri yapıp uygunsuz hastalara baştan bu sevdadan vaz geçirmelidir.

Göz Kuruluğu için Işık Modülasyonu + IPL Tedavisi

Kuru Göz Hastalığının tedavisinde en yeni yöntem; Işık Modülasyonu + IPL