Miyop-Hipermetrop-Astigmat

" Gözlük, kontakt lens, lazer veya göz içi mercek ile tedavi edilebilirler "

Refraksiyon kusurları nelerdir?

Gözümüzün görebilmesi için ışık huzmesi kornea ve lensten geçerek retina üzerine odaklanmalıdır. Retina bu ışık huzmelerinden oluşan görüntüyü beyne doğru görme siniri yolu ile gönderiyor.

Refraksiyon kusurları, retina üzerine kornea veya lensteki şekil değişikliğine bağlı olarak oluşması gereken görüntünün netleşmemesine neden olur. Refraksiyon kusurları bir hastalık değildir. Gözün gelişiminde meydana gelen sık görülen bir değişikliktir.

Refraksiyon kusurlarının değişik tipleri nelerdir?

Miyopi

Miyop göz ya normalden daha uzun gözlerdir veya korneaları çok diktir. Sonuçta göze gelen ışıklar retinanın önünde bir yerde odaklanırlar ( retinanın üzerinde değil). Bu kişiler yakınlarındaki objeleri net, uzaktaki nesneleri bulanık görürler. Miyopi kalıtsal bir rahatsızlıktır. Çocuklarda 8-12 yaş arası ortaya çıkmaya başlar. Ergenlik çağında vücudun hızla büyüdüğü dönemde miyopi hızla ilerleyebilir. 20-40 yaş arasında miyopi de çok az değişiklik görülebilir.

Yüksek miyoplarda retina daha ince olduğu için retina yırtıkların oluşması ve dolayısı ile retina dekolmanı gelişme riski artar. Ayrıca miyoplarda göz tansiyonu gelişme riski daha fazladır.

Hipermetropi

Hipermetrop göz normalden daha kısadır veya korneası daha düz yapıdadır. Sonuçta göze gelen ışıklar retinanın üzerine değil retinanın arkasında odaklanırlar. Çocukluk yaşında gözün uyum yeteneği (akomodasyon) güçlü olduğu için çocukta çok ileri düzeyde hipermetrop olmadığı sürece göz merceğine gereken uyumu yaparak ışıkların retina üzerinde odaklanmasını sağlayabilir dolayısı ile çocuk hipermetrop olan hasta gözlük yardımı olmadan net görebilir. Yaşımız ilerledikçe odaklanma yeteneğimiz giderek azalmakta, dolayısı ile hipermetrop bir erişkin giderek okumakta daha erken yaşta zorluk çekmeye başlar.

Miyopta olduğu gibi hipermetropda kalıtsal (genetik) geçişlidir. Doğal olarak çocuklar bir miktar hipermetrop doğarlar. Yaş ilerledikçe hipermetrop azalmaya başlar.

Yüksek hipermetroplarda anatomik olarak dar açılı glokom denilen bir çeşit göz tansiyonuna yatkınlık gösterirler.

Astigmat

Kornea gözün tarafında saydam bir pencere olarak ışıkların gözün içine girmesini sağlar. Sizde astigmat varsa kornea bir kadranda diğer kadrana göre daha fazla bombeliğe sahip olur. Dolayısıyla bir kadrandan geçen ışık retinanın arkasına diğer kadrandan geçen ışık ise retinanın önünde odaklanabiliyor bu durumda hem uzak hem yakın görüşte astigmatı olan kişi görüntüyü bulanık algılar. Astigmat miyop ve hipermetropla beraber olabilir.

Presbiyopi

Biz gençken göz merceğimiz yumuşak ve esnek yapıdadır. Dolayısı ile lens şeklini rahatlıkla değiştirerek uzak ve yakın objelerin görüntüsünü netleştirmek için uyum yapabilmektedir. 40 yaşından sonra göz merceği giderek sertleşir böylece mercek şeklini fazla değiştiremediği için yakın objelere bakmakta uyum yeteneği giderek azalmakta. Bu duruma presbiyopi denir. Presbiyopi fizylojik bir süreçtir ve tüm insanlarda 40-60 yaş arasında giderek ilerleme göstermektedir.

Presbiyopi miyop,hipermetrop ve astigmatla beraber olabilmektedir.

Refraksiyon kusurları nasıl tedavi edilir?

Gözlük veya kontakt lens refraksiyon kusurlarının tedavisinde en sık başvurulan iki yöntemdir. Bu iki yöntem görüntünün tekrar retina üzerine düşmesini sağlar böylece gözünün şeklinden kaynaklanan miyop hipermetrop veya astigmatın düzeltilmesinde yardımcı olurlar. Refraktif cerrahi görmenin düzeltilmesinde başka bir güncel tedavi yöntemidir. Bu cerrahi işlemlerde en sık yapılan işlem korneanın şeklini değiştirerek görüntünün tekrar retina üzerine odaklamasını sağlamaktır.

Herhangi bir egzersiz vitamin veya başka hap kullanımının refraksiyon kusurlarının tedavisinde bilimsel olarak etkileri olduğu kanıtlanmamıştır.

Gözlük

Refraksiyon kusurunun tedavisinde en kolay ve en risksiz yöntem gözlük kullanımıdır. Gözlük ayrıca gözlerinizin zararlı ışınlardan (ultraviole) korunmasına büyük ölçüde yardımcı olur. Koruyucu polikarbon lensten yapılmış özel gözlükler spor ve diğer tehlikeli işlemlerden gözleri korur. Tek gözü iyi gören (diğer gözü zayıf gören) kişiler iyi gören gözlerinin korunması için koruyucu polikarbon lenslerini kullanmalarında fayda var.
Yakın görme sorunu olan presbiyop kişiler bifokal veya progresif camlar kullanarak uzak ve yakın görmelerini aynı çerçevede netleştirebilirler.
Presbiyopinin düzeltilmesi için herhangi bir egzersiz veya diğer tedavi yöntemleri bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Bu insanların göz mercekleri 40-60 yaş arasında giderek esnekliğini kaybettiği için gözlüklerini 2-3 senede bir değiştirmeleri gerekmektedir.

Kontakt lens

Günümüzde çok değişik kontakt lens çeşitleri mevcuttur. Gözünüzün numarası ve hayat biçiminize en uygun lensi seçme imkanına sahipsiniz.
Ortokeratoloji işleminde giderek daha düz sert kontakt lensleri kullanılarak kornea düzleştirilir ve geçici olarak miyopi düzeltilmiş olur. Ama bu lensleri bir müddet sonra kullanmadıkça tekrar miyopi eski haline döner.
Özellikle keratokonus ve yüksek astigmatlar için hibrit lensler (yumuşak ve sert karışımı) çok iyi sonuçlar vermektedir.

Refrektif cerrahi:

LASİK

Mikrokeratom (jilet) veya Femtosecond lazer kullanılarak kornea yüzeyinden ince bir tabaka kaldırılır. Daha sonra alttaki kornea yatağı ekzimer lazer yapılarak korneaya uygun dioptiriye ulaşması için gereken şekil verilir. Kaldırılan flep tekrar yerine konulur ve sütüre gerek kalmadan iyileştirilmeye bırakılır.

Epi-LASİK

Bu işlemde sadece korneanın ince epitelyum tabakası (LASİK flepinden çokdaha ince bir tabaka) epikratom denilen cihazla lazer işlemi yapıldıktan sonra tekrar epitel tabakası yerine yerleştirilir. Epitelin iyileştirilmesi için bandaj kontakt lens birkaç gün göze takılır.

LASEK

Bu işlemde epitelin kaldırılması için inceltilmiş alkol solüsyonu kullanılmaktadır. Daha sonra korneaya lazer yapılır ve epitelyum kaydırılarak tekrar yerine yerleştirilir. Bandaj kontakt lens birkaç gün göze takılır.

PRK

Bu işlemde yüzeysel epitelyum tabakası cerrah tarafından kazılarak alınır. Daha sonra ekzimer lazer işlemi kornea yatağına yapılır ve kontakt lens birkaç gün için göze takılır.

Refraktif cerrahinin komplikasyonları ve yan etkileri

Refraktif cerrahiler herhangi bir cerrahi girişim gibi bir takım yan etki ve komplikasyonlara neden olabilmektedirler bu nedenle işlemlerden önce hastanın iyice bilgilendirilmesi ve çok düşük yüzdelerde bile olsa bu komplikasyonlardan haberdar olmasında fayda vardır. Bunların bazıları aşağıdaki gibidir:

– Geçici batma, yanma

– Bulanık ve değişken görme keskinliği

– Işıkların çevresinde halkaların görülmesi

– Daha az veya daha fazla düzeltme

– İlerde miyop veya hipermetropa kayma

– Gece az görüş ve ışıklardan rahatsız olma

– Düzensiz astigmat

– Korneada iz kalma

– Enfeksiyon

– Kalıcı görme kaybı

Gözün içine mercek takılarak yapılan işlemler

Yukarıdaki lazer işlemleri için hasta uygun değil ise gözün içine düzeltici mercek takılarak refraksiyon kusuru düzeltilebilir.
Bu mercekler temelde iki çeşitten oluşmaktadır.

Gözünün içine kendi doğal merceğine dokunmadan onun üzerine eklenen göz içi lens

Gözün doğal merceği çıkartılarak uzak ve yakın görüşü sağlayan multifokal veya akomodotif (uyum yapabilen) göz içi lensleri yerleştirmek.

Özellikle 45-50 yaşa gelmiş kişiler için multifokal göz içi lenslerin cerrahi olarak yerleştirilmesi hem uzak ve yakın görüşü gözlüksüz sağlama açısından, hem de ilerde katarak gelişimini tamamen ortadan kaldırdığı için en iyi seçenek olarak kendini göstermektedir. Bu konuda detaylı bilgi multi fokal lensler bölümümüzde alabilirsiniz.

Tedavi için en iyi yöntem nedir?

En iyi yöntem diye bir şey yoktur.Göz durumunuz ve yaşam biçiminizle en uyumlu yöntem sizin için en iyi yöntemdir. Bütün bu durumları ve tedavi seçeneklerini göz hekiminize danışabilirsiniz.

Göz Kuruluğu için Işık Modülasyonu + IPL Tedavisi

Kuru Göz Hastalığının tedavisinde en yeni yöntem; Işık Modülasyonu + IPL