Kornea'da Çizikler ve Sıyrıklar

" Özellikle göze bir objenin teması sonucu oluşur, bazen yıllarca tekrarlama riski devam eder. "

Kornea nedir?

Kornea gözün en ön kısmında göz bebeğinin önünde yer alan saydam ve bombe tabakadır. Saydam kornea 5 tabakadan oluşmaktadır. En dışta yer alan kısmına epitel denir

Korneal abrazyon (Çizik) nedir?

Korneal abrazyonu epitel düzeyinde yüzeysel çizik veya kesi yaralamasıdır. Abrazyonlar genellikle tırnak sıyrığından kağıt kesisinden makyaj fırçasından ağaç dalının göze gelmesinden ve gözü şiddetli ovalamaktan meydana gelebilir. Kuru göz gibi bazı göz rahatsızlıkları abrazyon gelişimi riskini arttırır.

Korneal abrazyonun belirtileri nelerdir?

Aşağıdaki belirtiler görülebilir:
Gözde yabancı cisim ismi
Gözde ağrı ve batma
Gözde kızarma
Işığa karşı hassasiyet
Gözde yaşarma
Bulanık görme

Korneal abrazyon nasıl teşhis edilir?

Bunun muayenesi için göz hekimi özel fluoresan boya kullanarak yaranın görülmesini sağlar.

Korneal abrazyon nasıl tedavi edilir?

Aşağıdaki yöntemler tedavide kullanılabilir :

Yaralı gözü göz pamuğu ile kapatılarak kapak hareketinin yaraya vereceği zararı azaltmak
Kayganlaştırıcı suni göz yaşı ve pomadı kullanarak göz kapağı ile kornea arasındaki sürtüşmenin azaltılması
Enfeksiyonun kontrolü için antibiyotik damla kullanmak
Ağrının giderilmesi için göz bebeğini büyütmek
Özel kontakt lens kullanarak hem acıyı gidermek hem de iyileşme sürecini hızlandırmak.
Küçük çizik ve sıyrıklar genelde 1-2 günde iyileşir ama büyük çaptaki yaralar 1 hafta kadar tedavi gerektirir. İyileşme süreci esnasında kesinlikle gözü ovalamamak lazım.

Korneal erozyonu ( sıyrık ) nedir?

Korneal erozyonu, korneanın en yüzey tabakası olan epitel ile alt tabaka arasındaki bağlantıların gevşemesi sonucu epitelin sıyrılması ile oluşur. Genelde daha evvel abrazyon (çizik) geçiren alanda oluşur. Korneal epiteli daha önce çizildiyse, çizik iyileştikten sonra bile birkaç gün sonra sabah uyandığımızda göz kapağının açılmasıyla erozyon oluşabilir. Kuru göz rahatsızlığı erozyonun gelişimini hızlandırır.

Korneal erozyonun belirtileri nelerdir?

Genelde belirtiler korneal abrazyonun belirtilerine benziyor:
Gözde yabancı cisim hissi
Gözde ağrı ve batma
Gözde kızarıklık
Işığa karşı hassasiyet
Yaşarma
Bulanık görme
Yukarıdaki belirtiler genellikle sabah uyandığımız zaman tekrarlama eğilimi gösterir.

Korneal erozyon nasıl tedavi edilir?

Tedavi korneal abrazyon ile benzerlik göstermektedir, ama bu tedaviye ek olarak tuz içeren göz yaşı damlası veya merhemi ilave etmek gerekiyor. Korneal sıyrık oluşması sık sık tekrarlanıyorsa aşağıdaki tedavi seçeneklerine başvurmak gerekir:
Geceleri bu hastalar aylarca yumuşatıcı bir göz merhemi sürerek üst göz kapağının korneaya gece boyunca yapışmasını engellemek hedeflenmektedir.
Ağrıyı azaltmak ve iyileştirmeyi hızlandırmak için özel kontakt lens kullanımı
Hasar gören epitelin nazikçe kaldırılması
Ön stromal punktur denilen bir işlem yapılarak kornea epitelinin alttaki tabakaya daha sağlam yapışması için olanak sağlamaktır.

Korneal çizik ve sıyrıklar nasıl önlenebilir?

Maksimum önlem için:
Göze tehlikeli olan spor ve işler yaparken uygun koruyucu gözlük kullanmak
Düzenli olarak bebek ve çocukların tırnaklarını kesmek
Kontakt lens kullanırken takma ve çıkarma esnasında uygun yöntemi kullanmak.

Göz Kuruluğu için Işık Modülasyonu + IPL Tedavisi

Kuru Göz Hastalığının tedavisinde en yeni yöntem; Işık Modülasyonu + IPL