Erişkinlerde Göz Yaşarması

" Fazladan göz yaşarmasının bazen kuru göz hastalığından kaynaklanabileceğini biliyor muydunuz? "

Göz yaşının gözden çıkışı hangi yollarla olur?

Göz yaşı gözün çevresindeki bezlerde oluşur ve iki kapak arasından burna doğru akar. Göz yaşı puktumler’ (kapakların burun tarafında göz pınarına yakın bölgede yerleşen iki delik ) aracılığı ile buruna doğru akar. Daha sonra kanalikül ve göz yaşı kesesine geçerek burnun arka tarafına, boğaza doğru akar. Bu nedenden dolayıdır ki ağladığınız zaman burnunuz akar.

Fazladan göz yaşarması neden meydana gelir?

– Yaralanma, doğum defektleri, göz yaşının çıkış yollarını tıkayan enfeksiyon gibi diğer sebepler

– Kapak ve kirpik problemleri

– Gözdeki enfeksiyon

– Rüzgar, duman, sigara dumanı diğer çevresel uyarıcılar

– Glokom (göz tansiyonu)

– Belirli ilaçlar

– Alerjik reaksiyon

– Göz yorgunluğu

– Kuru göz

– Gözde yabancı cisim

– Gözde sıyrık oluşması

Kuru göz hastalığında göz neden yaşarır?

Gözün temelde iki çeşit yaşarma mekanizması var. Biri Temel göz yaşı sekresyonu ki bizim her zaman gözümüzü ıslak tutar, kapak hareketini kolaylaştırır ve gözümüzü endeksiyonlardan korumak gibi birçok faydası var. Diğeri ise refleks göz yaşı sekresyonu. Bu genelde duygusal durumlarımızda ağlama olarak bildiğimiz yoğun göz yaşı salınımıdır ve göz yaşı bezinden salgılanır. Ayrıca gözümüze herhangi bir yabancı cisim girdiği zaman veya herhangi bir rahatsızlık (yanma, batma, acıma) olduğu zaman da bu refleks göz yaşı salgilanır.

Kuru göz hastalığında temel göz yaşı salınımı azaldığı için gözde yanma ve batma hissi oluşur. Bunu telafi etmek için refleks mekanizma devreye giriyor ve gözyaşı bezinden fazla ve kontrolsuz bir gözyaşı salınımı oluşmaya başlıyor. Bu kontrolsuz salgılanan gözyaşı da gözde rahatsız edecek şekşlde fazladan bir ıslaklık meydana getirir, ve hasta sürekli ağlamaktan şikayetçi olur. Aslında gözü kurudur, ama ağlamaktan şikayet eder.

Gözün fazla yaşarmasının nedenini nasıl belirleyebiliriz?

Nedenin ortaya çıkması için göz hekimi tarafından hastanın muayene edilmesi gerekmektedir.

– Göz yaşı drenaj yollarının açıklığını kontrol etmek için bir sıvı ile kanallara lavaj yapılabilir

– Göz yaşı üretimi Schirmer testi ile ölçülür

– Göz içi basıncı ölçülür

– Fluorescein boya testi ile göz yaşı çıkışı değerlendirilebilir.

Fazladan göz yaşarması nasıl tedavi edilebilir?

Göz hekimi tarafından rahatsızlığın nedeni tespit edildikten sonra tedavi için aşağıdaki yöntemlerden birisi izlenilebilir.

– Tıkalı olan çıkış kanalının cerrahi olarak açılması

– İçe dönen kirpikler veya yabancı cisim varsa gözden çıkartılır.

– Göz yaşı kesesinden burun boşluğuna doğru yeni bir kanalın açılması bu işleme dakriosistorinostomi (DSR) denir.

– Kayganlaştırıcı bir göz damlası veya merhem verilebilir.

– Suni bir göz yaşı kanalı implantı edilebilir.

Dakriosistorinostomi islemi (DSR) 3 şekilde yapılabilir.

– Açık cerrahi şeklinde

– Dışarıdan herhangi bir kesi olmadan burun içerisinden endoskopik olarak

– Transkanalliküler DİODE LAZER DSR

Hastanın gözü kuru ise kuru göz tedavisi yöntemleri ile altta yatan göz kuruluğu tedavi edilince göz yaşarması kesilmiş olur.

DİOD LAZER DSR işlemi nasıl yapılır?

Diod lazer ile göz yaşı kanallarına girilerek tıkalı olan kemikte yeni bir pencere açılır. Bölgesel uyuşturma ile yapılır ve bayıltma işlemi gerektirmez. Ameliyattan hemen sonra hasta taburcu olur. Kısa sürmesi diğer bir özelliğidir.

Göz Kuruluğu için Işık Modülasyonu + IPL Tedavisi

Kuru Göz Hastalığının tedavisinde en yeni yöntem; Işık Modülasyonu + IPL