Tiroid ve Göz

" Gözünüzün öne doğru çıktığını hissettiğiniz zaman mutlaka göz doktoruna başvurunuz. "

Tiroide bağlı bazı göz rahatsızlıkları

Tiroid bezi boynun önünde bulunan ve vücut metabolizmasını kontrol eden (vücut metabolizması yemeklerden enerjiye dönüşüm sürecidir) Bir önemli salgı bezidir. İnsanların az bir kısmında tiroid bezinin fazla çalışmasına bağlı daha faz hormonlar vücuda karışır bu duruma Hipertiroidizim veya Graves hastalığı denir. Graves hastalığında tiroid hormonunun fazla üretimi değişik göz ve görme problemlerini beraberinde getirir.

Graves hastalığı gözleri nasıl etkiler?

Graves hastalığı gözleri çok değişik yollardan etkileyebilmektedir.Kişiden kişiye belirtiler değişebilir, dalgalanma gösterebilir ve bazen kendi kendine hiçbir tedavi görmeden belirtiler kaybolabilir.

Aşağıda bu hastalıkla beraber görülen birkaç göz rahatsızlığı yer almaktadır;

Gözün öne çıkması: Gravese bağlı salgılanan fazla tiroid hormonları göz çevresindeki kasların ve yağ dokusunun şişmesine ve gözün öne çıkmasına neden olabilir. Bu gözlerin öne doğru kabarması Graves hastalığının karakteristik belirtilerindendir. Buna eksoftalmus denir.

Göz kapağının geri çekilmesi (Kapak retraksiyonu): Göz kapağının ödemlenmesi ve gözlerin öne gelmesiyle beraber oluşması kapkların geri çekilmesi ve gözün beyaz kısmının göz bebeğinin üst ve alt kısmında görülmesine neden olabilir.

Kuru göz: Gözün öne ve kapağın geriye çekildiği için gözler çevresel etkenlere örneğin rüzgara toza karşı korumasız kalır ve gözler kuru kalır. Göz kuruluğunun birkaç tane yan etkisi vardır. Aşağıda sıraladığımız gibi:

– Gözlerin yanma ve batması

– Gözün iltihaplanması

– Refleks olarak fazladan yaşarma

– Işığa karşı hassasiyet

– Bulanık görme

– Korneada yaralanma ve enfeksiyon

– Korneada kalıcı skar dokusu ve bulanıklaşma meydana gelmesi.

Çift görme: Göz çevresindeki kasların şişmesi ve dengesiz çalışması çift görmeye neden olabilir. Çift görme sürekli olabildiği gibi sadece bazı görme yönlerinde de meydana gelebilir. Uzun süren ve ileri düzeyde kas şişmeleri görme sinirine bası yaparak ona zarar verebilir. Bazen ileri vakalarda körlüğe kadar gidebilir. (Görme siniri görüntüyü beyne taşıyan gözün ana siniridir.)

Göz kapağı torbacıkları: Göz kapaklarının su toplaması göz çevresindeki yağ dokusunun öne bombeleşmesine neden olur ve bu torbacıklar hastaya daha yaşlı bir görünüm verebilir.

Göz ve görme sorunları nasıl tedavi edilir?

Göz hekimi dakik ölçü aletleri ile gözün öne doğru bombeleşmesi ve kapak çekilmesini ölçer. İki visit arasındaki ölçümlerde ilerleme görülürse ve belirtiler rahatsız edeci hale gelirse hastaya tedavi başlamak gerekli olabilir. Tedavi seçenekleri hastanın durumuna göre cerrahi ve/veya cerrahi olmayan yöntemlerin bazıları veya onların karışımı olabilir.

Cerrahi olmayan tedaviler:

Kayganlaştırıcı göz merhemleri veya suni gözyaşının uygulanması
Geceleri yatarken başı yukarda tutularak kas ödeminin azalması
Ağızdan kortizonlu ilaçlar alarak kas ödeminin giderilmesi
Güneş gözlüğü kullanarak ışık hassasiyetinin giderilmesi
Gözlere soğuk kompres uygulayarak yanma ve enflamasyon şikayetlerinin azaltılması
Prizmatik gözlükler kullanarak çift görmenin azaltılması

Cerrahi seçenekleri:

Cerrahi olarak göz kaslarına müdahale ederek çift görme giderilmesi
Kapak kasına cerrahi yapılarak kapak çekintilerinin giderilmesi dolayısıyla kuru gözün düzelmesi ve kozmetik olarak durumun düzeltilmesi
Skarlaşmış dokuların göz kasından cerrahi olarak çıkartılması
Görme siniri üzerindeki baskıyı azaltarak görme sinirinin korunması
Tiroide bağlı gelişen göz rahatsızlıkları genelde çok başarılı bir şekilde güncel tıp olanaklarıyla tedavi edilebilmektedir.

Göz Kuruluğu için Işık Modülasyonu + IPL Tedavisi

Kuru Göz Hastalığının tedavisinde en yeni yöntem; Işık Modülasyonu + IPL