Göz içi iğne Uygulaması (Intravitreal Enjeksiyon)

" Yaşa Bağlı sarı nokta hastalığı ve makula ödeminin en güncel tedavi yöntemidir. "

Hangi ilaçlar gözün içine enjekte edilebilir?

Yaklaşık 10 sene öncesine kadar tedavisi imkansız olarak bilinen ve hastayı kaderine terk etmek zorunda kaldığımız bazı retina hastalıkları, artık bir takım ilaçların göz içine enjeksiyonu ile mucizevi bir şekilde mümkün olmaktadır. Bu gelişmeler sayesinde daha önce kesin körlük sebebi olan örneğin yaş tipi yaşa bağlı sarı nokta hastalığı etkili bir şekilde tedavi edilebilmektedir.

Türkiye’de uygulanan bu gibi ilaçları genel olarak özetlemek istersek anti-VGEF grubu olarak
1- Lucentis (ranibizumab)
2- Eylea (aflibercept)
3- Altuzan (bevacizumab) (off label olarak kullanılmaktadır)

kortikosteroid implant olarak ise
1- Ozurdex (deksametazon) implantı

Anti-VGEF grubu ilaçlar sıvı şeklinde olup gözün içine 0.05 ml olarak enjekte edilir, Ozurdex ise silindir şeklinde 6X0.46 mmlık katı bir implant olup gözün içine bir iğne aracıyla enjekte edilir.

Bu ilaçlar hangi hastalara uygulanır?

1-Yaş tipi sarı nokta hastalığı

2-Şeker hastalığına bağlı sarı noktada ödem (makula ödemi)

3- Retinal toplar damar (ven) tıkanıklığına bağlı sarı noktada ödemi

4-Arka üveit

5-Yüksek miyopi gibi diğer hastalıklara bağlı sarı nokta altında gelişen yeni damarsal membranın tedavisinde

Bu ilaçları kaç kere uygulamak lazım ve etki süreleri ne kadardır?

Anti-VGEF grubu ilaçlar genelde ilk uygulamada her ay olmak üzere ilaca göre 3 ile 5 kere uygulanmalı. Miyopia bağlı SRNVM tedavisinde ilk yükleme tek doz olarak yapılır. Bu uygulamalardan sonra hastalığın seyri OCT ve göz anjiyosu (FFA) ile takip edilir. Duruma göre eğer olay tekrarlanırsa senede toplan 9-10 defaya kadar (ayda bir doz olmak şeklinde) yapılabilir. hastalığın yanıtını tahmin etmek zordur. bazen 3 yükleme dozundan sonra hastalık uzun bir süre sakin geçer, bazen de sık sık ayda bir kere uygulamak lazım.

Ozurdex için ise etki süresi 3-4 ay sürdüğü için 3-5 aylık yükleme dozuna gerek yoktur. Daha sonra durumun gidişatına göre tedavi dozları 3-4 ay ara ile ayarlanır.

Bazen özellikle makülar ödemin dirençli olduğu veya tedaviye yanıt vermediği vakalarda 3-5 doz Anti-VGEF sonrası Ozurdex yapılabilir. Bazı durumlarda da hasta bir Anti-VGEF’e yanıt vermez ise başka Anti-VGEF ilacı etkili sonuçlar verebilir.

Anti_VGEF ilaçları kimlere yapılmamalı?

1-Anti-VGEF veya içerisindiki her hangi bir maddeye allerjisi olanlara

2-Gözünüz veya göz çevresinde veya vücudun diğer yerlerinde şiddetli bir enfeksiyonu olanlara

3-hamile olmaya çalışanlara, hamile olanlara, veya emziren annelere

Anti_VGEF ilaçları kimlere dikkatle kullanılmalı?

1- Son üç ayda kalp krizi veya inme geçirdiyseniz

2- Kontrol edilmeyen anjini (kalp göğüs ağrıları) veya şiddetli hipertansiyonu olan hastalara

Bu işlemin riskleri neler olabilir?

Her tıbbı girişimde olduğu gibi az düzeyde komplikasyon riski olabilmektedir. Risklerin çoğu ilacın kendisinden değil de enjeksiyon işleminden kayanklanabilen durumlardır. Ama ilaçın faydaları risklerine oranla her zaman ağır basar.

Aşağıda nadir olarak da görülse bu komplikasyonları görebiliriz:

1-Şiddetli enfeksiyon (5000’de bir)

2-Göz tansiyonunun yükselmesi

3-Göz için iltihaplanması

4-Retina dekolmanı

5-Göz içi kanama

6-Katarakt

Enjeksiyon sonrası özellikle ilk 24 saatta gözde yanma, batma, kızarma, ve yaşarma sık görülebilir. Bunun ana sebebi işlem esnasında kullanılan antiseptik solusyonun göz yüzeyine yaptığı tahriş etkisidir. Ama eğer özellikle ilk haftada aniden başlayan ve giderek artan görme azalması, şiddetli ağrı ve kızarıklık, kapaklarda şişlik, görmede yoğun uçuşan cisimcikler meydana gelirse hemen doktorunuza haber vermeniz gereklidir.

Göz Kuruluğu için Işık Modülasyonu + IPL Tedavisi

Kuru Göz Hastalığının tedavisinde en yeni yöntem; Işık Modülasyonu + IPL