Göz Tansiyonunda Lazer Tedavisi (SLT)

" Damlalar veya cerrahi işlemlerin yerini alabilir, Kısa sürer, acısızdır ve ciddi bir yan etkisi yoktur "

SLT (Selektif Lazer Trabeküloplasti) nedir?

Glokom hastalarında göz tansiyonunu düşürmeye yönelik bir lazer işlemidir. SLT dünyada 20 yıla yakındır uygulanan, etkisi kanıtlanmış bir işlemdir. Burada bu konuda en sık sorulan sorulara cevap bulacaksınız.

SLT işlemi kimlere uygulanabilir?

a. Açık açılı glokomu olan ve damlaların yeterince göz tansiyonunu düşüremediği zaman

b. kullanılan ilaçların yan etkilerinden muzdarip olan hastalar

c. Bazen de hastaya glokom teşhisi konulduktan sonra ilaç başlanmadan önce ilk tedavi seçeneği olarak uygulanabilir.

d. Diğer bir uygulama alanı ise glokom tedavisi için maksimum ilaç tedavisi alan ama göz tansiyonu buna rağmen yeterince düşmeyen hastalardır. Bu hastalara kullandığı damlalara ek olarak SLT yapılır.

SLT nasıl etki eder?

Lazer enerjisi göz içi sıvısının çıkış kanalcıklarına uygulanır. Bu uygulama sonrası dokuda bir takım kimyasal ve biyolojik değişimler olur ve sıvının gözden çıkışı kolaylaşır, dolayısıyla göz içi basıncı düşer. Bu etkinin tam oluşması 1-3 aya kadar zaman alabilir.

SLT ile ALT arasındaki fark nedir?

ALT (Argon Lazer Trabeküloplasti) 30 yıl önce göz için basıncını düşürmeye yönelik geliştirildi. Bu işlemde aslında aynı SLT’de olduğu gibi trabeküler ağ dediğimiz bölgeye lazer uygulanmaktadır. Ama iki önemli sorundan dolayı SLT keşfedildikten sonra popülaritesini kaybetti. Birinci nedeni trabeküler ağ üzerine yakıcı etkisinin olması nedeniyle o bölgede kalıcı yapışıklıklara yol açması ve daha kötü bir hal almasına neden olmasıydı. ikinci bir problemi ise tekrarlanabilirliğinin olmamasıydı ve bir kereden fazla uygulanması faydadan çok kalıcı hasarlar bırakmasıydı. Lazer işlemini yaptırırken doktorunuza mutlaka SLT mı, ALT mı yapıldığını sorunuz.

SLT işleminin herhangi bir riski var mı?

Bu işlemin en önemli avantajlarından biri çok az (hatta damlalardan bile az ) bir yan etki profiline sahip olmasıdır.

İşlemden sonra çok az bir enflamasyon görülebilir, veya ilk 24 saat göz tansiyonu geçici olarak artabilir. Bunlar da verilen damlalarla 1-2 günde düzeltilebilir yan etkilerdir. Bunların dışında genel anlamda son derece güvenilir bir lazer uygulamasıdır.

SLT nasıl uygulanır?

İşlem poliklinik şartlarında yapılır. işlemden sonra hasta normal hayatına hiçbir kısıtlama olmadan devam edebilir. Gözü damla ile uyuşturduktan sonra hasta otururken göz içi sıvının çıkış gözenekleri olan süzgeç şeklindeki trabeküler bölge denilen yere yaklaşık bir dakika lazer uygulanır. İşlemden yarım saat sonra göz tansiyonu kontrol edilir ve genelde üç gün, günde iki defa kullanması gereken bir damla reçete edilir. İşlemden sonraki 1. gün, 1. hafta ve 1. ayda göz tansiyonu kontroluna davet edilir. Daha sonra durumuna göre 4 ile 6 ayda bir tansiyon kontrol takiplerine gelmesi istenir.

İşlem ne kadar etkilidir?

SLT, İlk tedavi seçeceği olarak kullanıldığı zaman hastaların %85’inde göz tansiyonunu %30’a kadar düşürebilmektedir.

Bu etki düzeyi en etkin göz tansiyonu damlaları olan yani prostaglandin analogları ile eşdeğer bir etkidir. Hasta eğer glokom damlaları kullanıyorsa bu etki biraz azalabilmektedir.

Lazerin etkisi ne kadar sürer?

Lazerin etkisi genellikle 1-5 yıla kadar devam eder. Bazen ilk yapılan lazerin etkisi bu süreyi de aşabilir.

Etkisini kaybedince ne yapılır?

Etkisini yıllar sonra kaybeder veya etkisi azalırsa, lazer işlemi tekrar yapılabilir. Ama ikinci tedavi ilk seansa kadar etkili olmayabilir. Genellikle ilk tedavide etkili bir netice alınamazsa, tedavinin tekrar edilmesinin bir faydası da yoktur.

İlk tedavide etkili olmazsa ne olur?

Eğer SLT göz tansiyonunu düşüremezse, o zaman glokom tedavisi için başka ilaçlar, stent uygulaması veya açık cerrahi söz konusudur. SLT işlemi diğer tedavilerin başarı sonucunu etkilemez.

SLT işlemi sonrası glokom damlalarını kullanmayı kesebilir miyim?

Hastaları bazılarında sadece lazer tedavisi ile göz tansiyonlar istenilen seviyeye düşürebilir. Diğer hastalarda ise hedeflenen göz tansiyonuna ulaşmaları için ilave damla kullanmalarına gerek duyulabilir. SLT işleminin etkisini bir glokom damlasına eşdeğer olarak değerlendirmek lazım. İlaç veya cerrahi tedaviler gibi, SLT’nin de kalıcı bir glokom tedavisi olmadığını, ve glokom hastasının ömür boyu düzenli aralıklarla doktor kontrolunda olması gerektiğini unutmamak lazım.

Göz Kuruluğu için Işık Modülasyonu + IPL Tedavisi

Kuru Göz Hastalığının tedavisinde en yeni yöntem; Işık Modülasyonu + IPL