Yakın gözlüklerden nasıl kurtulabiliriz?

Yakın gözlüklerden nasıl kurtulabiliriz?

Genellikle 40’lı yaşlardan sonra fizyolojik olarak her insanda yakını odaklanmakta giderek artan oranlarda görememe sorunu baş gösterir ve bu husus yaşam kalitesini olumsuz olarak etkilemeye başlar.

Eski zamanlara göre günümüzde insanlar özellikle cep telefonunu çok yaygın bir şekilde kullandıkları için genellikle sık sık uzak ve yakın görüş arasında geçiş yapmak zorundadırlar. Bunun çözümü için en basit yöntem yakın gözlük kullanmak olsada bundan çoğu kimse memnun değil ve gözlüksüz bir çözüm arayışına girer.

İlk seçenek multifokal kontakt lens olarak karşımıza çıkıyor. Gençlik yıllarından beri özellikle kontakt lens kullanılmasına alışık olan kişiler için bu seçenek çok yerinde olacaktır. Bu tip kontakt lensler tek odaklı lenslere göre çok net bir görüş sunmasa da, hastayı uzak ve yakın görüş olarak gözlükten bağımsız hale getirdiği için onu mutlu edebilir, ama özellikle ileri yaşla birlikte gelen göz kuruluğu, hastanın kontakt lens deneyiminin olmaması, ve lensi takarken onu görememe sorunu bu seçeneğin yaygınlaşmasını engellemektedir.

İkinci seçenek olarak cerrahi mercek değiştirme ameliyatları ön plana çıkmaktadır. Hastanın ister kataraktı olsun ister olmasın, uzak ve yakını gözlükten tamamen bağımsız olarak görebilmeleri için trifokal (akıllı) göz içi mercekleri pek çok seçenek sunmaktadır.
Bu tip merceklerin uygunluğu ile ilgili başka bir yazımda bahsettiğim gibi, detaylı göz muayene sonrası karar verilir.
Göze trifokal mercek takıldığınd,a hasta uzak ve yakın gözlüklerinden kurtulur.
Ama eğer hastanın uzak görüşü tamamen net ise ve sadece yakın gözlük sorunu için böyle bir operasyon düşünülüyorsa bu yanlış bir seçim olur, çünkü her türlü ameliyatın en iyi ellerde yapıldığı halde kendine göre riskleri vardır. Bunları karar vermeden önce göz önünde bulundurmak gerekir.

Başka bir seçenek ise özel bir eximer lazer işlemi ile kornea’ya çok odaklı (multifokalite ) özelliği kazandırma işlemidir. Bu tip bir lazer işleminin iki sakıncası vardır. Birincisi insandan insana değişmekle beraber lazerin yaptığı etki zamanla kaybolmakta, ikinci olarak 50 li yaşlardan sonra göz merceğinde kataraktın ilerlemesiyle beraber gelişen numara değişiklikleri lazerin etkinliğini tamamen yok edebilmektedir.

Son olarak ise, ister mercek değiştirme ameliyatı olsun ister kontakt lens kullanımında olsun monovizyon yönteminden bahsetmek gerekir. bu yöntemle hastanın dominant gözü uzak odaklı ayarlanır, diğer dominant olmayan gözü yakın odaklı olarak bir ile iki diyoptri miyop olarak ayarlanır. Bu şekilde hasta uzak ve yakını gözlüksüz olarak görebilme olanağına sahip olur.
Monovizyonda hastanın uyum gösterebilmesi ve memnuniyet derecesi değişkenlik gösterebilir, işlemden önce bu konu uzman hekimle görüşülmelidir.

Bütün bu anlatılanlar hastaya özel olarak değerlendirilmeli, ve o bireye en uygun seçeneğin detaylı muayene sonucunda karara bağlanmalıdır.

Göz Kuruluğu için Işık Modülasyonu + IPL Tedavisi

Kuru Göz Hastalığının tedavisinde en yeni yöntem; Işık Modülasyonu + IPL