Göz Tansiyonu Tedavisinde Xen Stent Uygulaması

" Geniş kesili glokom cerrahisinin yerine alabilen güncel ve etkili bir girişim "

XEN Stent’i nedir?

XEN Stenti uygulaması, Göz tansiyonunu düşüren ve glokomun ilerlemesini durdurabilen etkili MIGS (Minimal invasive glaucuma Surgery) grubuna giren yeni bir çeşit şant yerleştirme işlemidir. XEN Stent’i açık açılı glokomu olan hastalara uygulanır. Bir saç teli kalınlığında olan bu stent’in 10-15 dakika süren bir işlemle göz içi sıvısını konjonktiva (gözün beyaz kısmını örten ince zar) altına yönlendirerek göz içi basıncını düşürür. Yüksek büyütmede bakıldığında sadece 6 mm uzunluğunda olan küçük jelatinden yapılmış bir boru şeklinde olup göze yerleştirildikten sonra yumuşar ve çevredeki doku ile uyumlu bir hale gelir.

Neden XEN STENT tercih edilir?

Glokom ya da göz tansiyonu hastalığının tedavisinde değişik damlalar ve lazer tedavisinin yetersiz kaldığı veya ilaç allerjisi nedeniyle damlalara uyum sağlanamadığı taktirde cerrahi tedavi seçenekleri gündeme gelir.

Cerrahi tedavilerin temel amacı gözün ön kamarasında (göz bebeği yani iris ile kornea arasındaki bölge) biriken ve boşalması zorlaşan göz içi sıvının açılan bir yol ya da pencere ile dışarıya çıkışını sağlamaktan ibarettir.
Tüm güncel diğer ameliyatlarda olduğu gibi (laparoskopik cerrahi, küçük kesili kalp kapak ve damar ameliyatları, artroskopi vs..) kapalı ve küçük kesili ameliyatlara eğilim gün gittikçe artmaktadı. Kesi ne kadar küçükse, iyileşme o denli hızlı olur, komplikasyonlar azalır ve çoğu zaman daha iyi sonuçlar almayı mümkün kılar.

Hala trabekülektomi denilen cerrahi seçenek altın standart olma özelliğini korurken buna alternatif olarak dokulara daha az hasar veren ve daha kısa süren seçenekler gündemliğini korumaktadır.

Göz tansiyonu için göze yerleştirilen stent sayesinde iyileşme süreci çok hızlı olup, açık cerrahiye göre pek çok komplikasyon riski daha az görülmekte, ve hastalar normal hayatlarına ameliyatın ertesi günü dönebilmektedirler. Hastaların glokom damlarını işlemden sonra kestikleri için gözlerindeki allerjik etkiler ortadan kalkar ve hastanın hayat kalitesini arttırmaktadır.

XEN Stent’i nasıl çalışır?

XEN Stent’i gözde küçük bir kanalcık açarak göz tansiyonunu düşürmeye yardımcı olur. Bu görevini aynen bir drenaj borusu gibi göz içinde yüksek tansiyona sebep olan fazla biriken sıvıyı yerleştirildiği yer yani konjonktivanın (konjonktiva gözün beyaz kısmın örten saydam bir tabakadır) altına aktararak yerini getirir. Cerrahi işlem kısa sürmekte ve hastaneye yatış gerektirmez.

XEN STENT’in avantajları nelerdir?

Göz tansiyonu için göze yerleştirilen stent sayesinde iyileşme süreci çok hızlı olup, açık cerrahiye göre pek çok komplikasyon riski daha az görülmekte, ve hastalar normal hayatlarına ameliyatın ertesi günü dönebilmektedirler. Hastaların glokom damlarını işlemden sonra kestikleri için gözlerindeki alerjik etkiler ortadan kalkar ve hastanın hayat kalitesini arttırmaktadır.

Özellikle açık açılı glokom hastaları için yapılan bu stent yerleştirme işlemi, ilaçlara alerjisi olup gözlerinde sık sık ilaçlara bağlı yanma, kızarma yan etkilerinden mustarip olanlar, veya kullandığı ilaçlara rağmen göz tansiyonu düşmeyen hastalar için güncel tıbbın sunduğu bu ve buna benzer yeni seçeneklerin uygulanması gereklidir.

XEN Stent’i ne kadar süre ile gözde kalabilir?

Bu şant dokuya tamamen uyumlu özel bir jelatinden yapılmış olup ömür boyu gözde kalmasında bir sakınca yoktur.

Katarakt ameliyatı ile beraber XEN Stent uygulanabilir mi?

XEN Stent’inin en yaygın uygulama alanlarından biri de Fako katarakt ameliyatı ile beraber aynı seansta uygulanabilir olmasıdır. Neticede hasta tek ameliyat ile hem katarakt ve bulanık görme sorunundan kurtulur, hem de kullandığı glokom göz damlalarının yan etkilerinden kurtulma şansına sahip olur.

Göz Kuruluğu için Işık Modülasyonu + IPL Tedavisi

Kuru Göz Hastalığının tedavisinde en yeni yöntem; Işık Modülasyonu + IPL